با دخالت دیگران در تربیت فرزند چه کنیم؟

تو دیگه خیلی مته به خشخاش می‌ذاری! بذار یه شب بچه راحت باشه. من که به بچه‌هام همه چی دادم و ماشاا… الان ببین چقدر خوب بزرگ شدن! ببین من با اجازه خودم از این بستنی‌ها به بچه‌ت دادم. بیا یه امشب رو بذار بچه راحت باشه. ول کن این اصول و آموزش های فرزند پروری رو. […]

چرا بچه ها لجبازی می کنند و چطور با آنها رفتار کنیم؟

سوال خیلی از پدرها و مادرهاست که دلیل لجبازی کودکان چیست؟ آیا بچه یک دنده و بچه منطقی وجود دارد؟ آیا فرزند من به‌صورت مادرزادی لجباز به دنیا آمده است؟ برخلاف تصورهای عمومی که وجود دارد، باید بگوییم که بچه خوب و بد نداریم! هیچ بچه‌ ای لجباز، غرغرو، پرخاشگر، عصبی، قهرو یا انقام جو […]